Wolverhampton
Wolverhampton
0 - 0
Newcastle
Newcastle
Hiệp 1: 0-0

Diễn biến trận đấu

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X