West Ham
West Ham
0 - 0
Huddersfield
Huddersfield
Hiệp 1: 0-0

Diễn biến trận đấu

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X