Brazil
Brazil
0 - 0
Nhật Bản
Nhật Bản

Hãy kiên nhẫn chờ đợi vài giây (Tối đa 30s)
Lần sau nhớ tới sớm để đỡ phải chờ lâu!
Nếu chờ quá 30s hãy chuyển qua Link khác

Diễn biến trận đấu
Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X